İstanbul Üniversitesi Yayın Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Senatosunun 04.10.2018-35 no'lu toplantı, 20 sayılı kararı ile değişiklikleri kabul edilen "İstanbul Üniversitesi Yayın Yönergesi" ve ekleri için TIKLAYINIZ.

Birim Yayın Komisyonunuzca yapılacak değerlendirme sonucu yayıma kabul edilecek olan birinci, ikinci ve üçüncü grup yayınlar içerisinde yer alan eserlerin basımı ve/veya yayını ile ilgili talepleriniz; İstanbul Üniversitesi Yayın Yönergesi çerçevesinde istenilen aşağıda listeli evrakların hazırlanarak biriminizin üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi ile değerlendirmeye alınacaktır.


Birinci Grup Yayınların basım-yayın talebi ile ilgili istenilen evraklar (Ders kitabı, yardımcı ders kitabı, teksir)

- Birim Yönetim Kurulu Kararı

- Birim Yayın Komisyonu Kararı

- Yayın Bilgi Kartı (EK-1) (Yazar/Editör onaylı)

- Yazar Müsaade Yazısı

- Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Ek-3)  /  Deed for Assignment of Copyright (Ek-4)

- İki adet Hakem Görüş Yazısı

- Kitabın tamamını içeren dijital dosya

İkinci Grup Yayınların basım-yayın talebi ile ilgili istenilen evraklar (Basılı ve/veya elektronik dergiler)

- Birim Yönetim Kurulu Kararı

- Birim Yayın Komisyonu Kararı

- Dergi Yazı Kurulu Kararı

- Yayın Bilgi Kartı (EK-1) (Editör onaylı)

- Telif Hakkı Devir Formu / Copyright Transfer Form (EK-2/A)  /   (EK-2/B)

- Makale Listesi (Editör onaylı)

- Derginin tamamını içeren dijital dosya

* Sadece elektronik ortamda yayınlanan dergileriniz ile ilgili evrakların da "İstanbul Üniversitesi Yayın Yönergesi"ne uygun olarak hazırlanarak Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

* Basılı ve elektronik dergilerin tüm hakemlik süreçleri Dergi Yazı Kurulu ve Baş Editör tarafından yürütülecek olup, hakem raporları Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığına

gönderilmeyecektir. Hakemlik sürecinde hakemlerin "en az 5 farklı üniversiteden belirlenen öğretim üyelerinden oluşturulması" kuralı kaldırılmıştır.

* Elektronik ortamda yapılan yayın süreçleri ve bunlara ait her türlü yazışmalar (onaylar, form, belge, rapor, vb.) basılı ortamdaki belgelerin yerine geçer. Bu işlemlerde ıslak imza şartı aranmaz.

Üçüncü Grup Yayınların basım-yayın talebi ile ilgili istenilen evraklar (Bildiri kitabı, bibliyografya, albüm, armağan vb.)

- Birim Yönetim Kurulu Kararı

- Birim Yayın Komisyonu Kararı

- Yayın Bilgi Kartı (EK-1) (Yazar/Editör onaylı)

- Yazar Müsaade Yazısı

- Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Ek-3)   /  Deed for Assignment of Copyright  (Ek-4)

- Kitabın tamamını içeren dijital dosya