Görev Tanımı

Görev Tanımı

Yayın Komisyonu Başkanlığı basılmaya hazır olarak gelen eserleri inceleyerek,
a) Nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığı,
b) Hangi kategoride bir eser olduğu,
c) Basılma sırası, baskı adedi, maliyet ve satış fiyatları ve ödenecek telif hakları,
d) Akademik dergilerin hakemli dergiler yönergesine uygun olarak basımı ve yayını,
konularında karar verir.
Yayın komisyonu, çalışmaları açısından öğretim elemanları ile idari personelin hizmetlerinden yararlanır ve gerektiğinde, meslek gruplarına göre geçici alt komiteler kurabilir.