İdari Personel

BASIM VE YAYIN BÜROSU

“Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” ve “Üniversitelerde Ders Aracı olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik” ile “İstanbul Üniversitesi Yayın Yönergesi” kapsamında Üniversitemiz yayınlarının (Ders kitabı, Yardımcı Ders Kitabı, Akademik Dergiler vb.) basımı ve online yayınlanması ile ilgili yazışmaların, kararların ve tüm idari işlemlerin takibi yapılmaktadır.

Sibel SEVİM ÇİÇEK  – Şef

E-Posta: yayin@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 212 440 00 00 Dahili: 10391

Fax: +90 212 440 00 12

Adres: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

              Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

              Süleymaniye caddesi No:19 Kat:3 34116 Süleymaniye – İSTANBUL

REKTÖR DANIŞMANLIĞI

Üniversitemiz yayınlarının geliştirilmesinden sorumlu Rektör Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Metin TUNÇ’un yürütmekte olduğu “Akademik Dergilerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Dergilerin Online Yayıncılığı, veri tabanları ve bilimsel indeksler ile ilgili konularda çalışmalar sürdürülmektedir.  

İLETİŞİM:

Merve AĞIRGÜN – Memur

E-Posta: merve.agirgun@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 212 440 00 00 Dahili: 10704

Adres  : İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih/İSTANBUL